Input For You genomineerd Inclusieve Onderneming 2021

Input For You genomineerd Inclusieve Onderneming 2021

Input For You heeft ‘Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2021’ gekregen, welke wordt uitgereikt door Sterpunt Inclusief Ondernemen, de koepelorganisatie van de Werkplekarchitecten en Sectorfondsen.

Deze prijs gaat naar werkplaatsen die mensen werkervaringskansen aanbieden, opdat mensen die zich in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt bevinden, een werkplaats kunnen vinden die maximaal bijdraagt tot een inclusieve arbeidsmarkt en tot een duurzaam sociaal ondernemerschap.

Want werken kan een katalysator zijn voor zoveel meer. Het geeft sociaal contact, een gevoel van nut, door te werken kan er verdere ontwikkeling nagestreefd worden, voor personen met een migratieachtergrond is het de manier om zich te integreren, etc.

Dergelijke inclusieve ondernemingen – bedrijven waarbinnen elke medewerker telt en op zijn/haar eigen manier bijdraagt aan de kernopdracht van het bedrijf – bestaan wel degelijk.

IFY draagt bij aan de diversiteit op de werkvloer en het verantwoord ondernemen, en we zijn daarop trots!